InfoNorwegia
Nowe kierunki rozwoju KGHM - szczere intencje czy powolne rozkradanie majÄ…tku?
Nowe kierunki rozwoju KGHM - szczere intencje czy powolne rozkradanie majÄ…tku? Nowalijka
Nowalijka on Tuesday, July 9, 2013
reviews [0]

 

W nowej strategii KGHM znajdÄ… siÄ™ zupeÅ‚nie nowe kierunki rozwoju koncernu. SpóÅ‚ka zamierza bowiem nie tylko koncentrować siÄ™ na wydobyciu miedzi, srebra i zÅ‚ota, jak dotychczas, lecz także zamierza siÄ™gnąć po inne surowce – fosforyty, potas oraz gaz niekonwencjonalny. ZarzÄ…d rozmawia o strategii z radÄ… nadzorczÄ…. Dokument miaÅ‚ być gotowy już na poczÄ…tku roku, ale wedÅ‚ug naszych informacji bÄ™dzie powstawaÅ‚ jeszcze kilka miesiÄ™cy.

WÅ‚adze miedziowego koncernu nie chcÄ… mówić o szczegóÅ‚ach i ujawnić, jakie mogÄ… być koszty zaangażowania siÄ™ w eksploatacjÄ™ nowych surowców. Eksperci szacujÄ…, że może chodzić o inwestycjÄ™ rzÄ™du nawet paru miliardów zÅ‚otych.

 
– JesteÅ›my na etapie aktualizacji strategii rozwoju spóÅ‚ki – mówi DGP Dariusz Wyborski, rzecznik koncernu. Dodaje, że ma ona opierać siÄ™ na czterech filarach: metalach podstawowych (miedź), surowcach majÄ…cych znaczenie dla rynku finansowego (zÅ‚oto i srebro), jak również kopalinach energetycznych (gaz) oraz tych majÄ…cych znaczenie dla rynku żywnoÅ›ci (fosforyty i sole potasowe). – ZidentyfikowaliÅ›my najwiÄ™ksze potencjaÅ‚y wzrostu w górnictwie wÅ‚aÅ›nie w tych sektorach i planujemy stopniowy rozwój w kierunku wydobywania tych kopalin – wyjaÅ›nia.

Z naszych informacji wynika, że KGHM przygotowuje teraz wniosek do Ministerstwa Åšrodowiska dotyczÄ…cy przyznania koncesji na poszukiwania gazu w rejonie Niżu Polskiego. Jego zÅ‚oża, i to prawdopodobnie dosyć pokaźne, zlokalizowane sÄ… pod eksploatowanymi już przez koncern pokÅ‚adami miedzi. – Chcemy to sprawdzić – usÅ‚yszeliÅ›my w spóÅ‚ce.

Tym razem nie chodzi jednak o gaz Å‚upkowy, którego KGHM ma poszukiwać na Pomorzu wspólnie z PGNiG i spóÅ‚kami energetycznymi, ale o tzw. tight gas, czyli również gaz niekonwencjonalny, uwiÄ™ziony w formacjach skalnych. Herbert Wirth, prezes miedziowej firmy, nie ukrywa, że widzi duży potencjaÅ‚ w poszukiwaniach tego surowca. W jego wydobycie KGHM zamierza zaangażować siÄ™ jednak samodzielnie. Koncern liczy, że rozwiąże to problem, jakim jest wystÄ™powanie dużego stężenia metanu w zÅ‚ożach miedzi GÅ‚ogów II oraz Rudna.

Jan KrasoÅ„, geolog i szef spóÅ‚ki Geoexplorers, przekonuje, że odgazowanie ich za pomocÄ… wierceÅ„ horyzontalnych poprawi bezpieczeÅ„stwo pracujÄ…cych tam górników. – KGHM ma problemy z gazem, szczególnie na zÅ‚ożu Rudna, które jest nim mocno nasycone. Wierceniami można odgazować szyb, a sam gaz wykorzystać – tÅ‚umaczy.

 

 Potrzeby gazowe KGHM sÄ… duże i nadal bÄ™dÄ… rosÅ‚y. W przyszÅ‚ym roku zużycie tego paliwa ma siÄ™gnąć 0,3 mld m szeÅ›c. JeÅ›li miedziowy koncern oraz Tauron zdecydujÄ… siÄ™ ostatecznie na budowÄ™ elektrowni w Blachowni, zapotrzebowanie na paliwo w ciÄ…gu kilku lat skoczy o kolejny 1 mld m szeÅ›c. rocznie.

KGHM chciaÅ‚by zarobić także na rosnÄ…cym Å›wiatowym popycie na żywność. StÄ…d spóÅ‚ka zamierza zainwestować w wydobycie surowców wykorzystywanych do produkcji nawozów – fosforytów i potasu. Ich krajowe zÅ‚oża sÄ… sÅ‚abo udokumentowane. Fosforyty wystÄ™pujÄ… gÅ‚ównie w Sudetach oraz na obrzeżu Gór ÅšwiÄ™tokrzyskich, m.in. w okolicach Annopola nad WisÅ‚Ä…, gdzie do lat 70. XX wieku prowadzono nawet wydobycie. Krajowe zasoby tego surowca ocenia siÄ™ na 42 mln ton. Eksperci szacujÄ…, że możliwa byÅ‚aby produkcja na poziomie ponad 80 tys. ton rocznie. To zaspokoiÅ‚oby ok. 70 proc. potrzeb gdaÅ„skich zakÅ‚adów nawozowych zwiÄ…zanych z GrupÄ… Azoty.

ZÅ‚oża soli potasowych znajdujÄ… siÄ™ z kolei na Pomorzu oraz w Wielkopolsce. Ich zasoby to 669 mln ton. Krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec wynosi poniżej 100 tys. ton i w caÅ‚oÅ›ci zaspokajane jest importem, gÅ‚ównie z BiaÅ‚orusi i Rosji.
Warto skoncentrować się na Chile

Trudno oceniać plany zaangażowania KGHM w nowe surowce, bo na razie nie znamy żadnych konkretów. To dosyć egzotyczne tematy z punktu widzenia dotychczasowej dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki. Kluczowe dla firmy powinno być teraz uruchomienie wydobycia miedzi w Sierra Gorda w Chile. To jeden z kluczowych projektów realizowany w konsekwencji wartego ponad 9 mld zÅ‚ przejÄ™cia w zeszÅ‚ym roku przez KGHM firmy Quadra. Inwestorzy chcÄ… zobaczyć, jak spóÅ‚ka sprawdzi siÄ™ w tej inwestycji. A fosforyty, uran, potas i gaz? NiewÄ…tpliwie, jeÅ›li KGHM poradzi sobie z QuadrÄ…, bÄ™dzie miaÅ‚ szansÄ™ stać siÄ™ globalnym holdingiem multisurowcowym. StÄ…d zaangażowanie siÄ™ w te surowce z pewnoÅ›ciÄ… wpisuje siÄ™ w dÅ‚ugofalowÄ… strategiÄ™.

Krzysztof Zarychta, analityk DM BDM

                           
  Komentarze
» Brak komentarzy,oceń wpis jako pierwszy!

» Musisz być zalogowany zeby dodać komentarzPowiązane artykuły
interaktywnie.com - Aleksandra BoćwiÅ„ska, account director z Social Hive Poland, wybiera najciekawsze kampanie ostatnich tygodni. Wydawać siÄ™ może, że kampania.... Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, która prowadzi Å›ledztwo ws. nieumyÅ›lnego spowodowania Å›mierci dziecka, przesÅ‚uchaÅ‚a już wszystkich Å›wiadków w tej.... Polskie prawo jazdy w norwegii W ramach umów wzajemnych obowiÄ…zujÄ…cych w EOG, Norwegia zobowiÄ…zaÅ‚a siÄ™ respektować prawa jazdy wystawione w innych krajach -....   Oferta MOSiR dla Å‚odzian to np. na obiekcie przy al. Unii 2 od 17 lipca do 31 sierpnia w poniedziaÅ‚ki i czwartki mÅ‚odzież szkolna za darmo może nauczyć siÄ™ grać....