InfoNorwegia
NAGRODA za wybitne osiagniecia dla prezesa MPO w łodzi - 62 tys złotych ?
NAGRODA za wybitne osiagniecia dla prezesa MPO w łodzi - 62 tys złotych ? Nowalijka
Nowalijka on Monday, July 8, 2013
reviews [0]
Norwegia [1]

Wyniki finansowe spóÅ‚ek miejskich nie przekÅ‚adajÄ… siÄ™ na pensje ich prezesów – wiÄ™kszość z nich zarabia miesiÄ™cznie ponad 20 tys. zÅ‚!
W magistracie wÅ‚aÅ›nie zakoÅ„czyÅ‚o siÄ™ badanie wyników finansowych miejskich spóÅ‚ek. Gmina ma udziaÅ‚y w 23 z nich, a w czternastu jest udziaÅ‚owcem wiÄ™kszoÅ›ciowym. Za 2012 r. wynik dodatni uzyskaÅ‚y: ZakÅ‚ad WodociÄ…gów i Kanalizacji – 7 mln zÅ‚, Grupowa Oczyszczalnia Åšcieków – 1,6 mln zÅ‚, Miejskie PrzedsiÄ™biorstwo Oczyszczania – 1,5 mln zÅ‚ , Widzewskie Towarzystwo Budownictwa SpoÅ‚ecznego – 145 tys.zÅ‚ i Łódzka SpóÅ‚ka Infrastrukturalna – 108 tys. zÅ‚. PozostaÅ‚ych dziewięć spóÅ‚ek przyniosÅ‚o straty, np. Port Lotniczy im. Reymonta – 37,7 mln zÅ‚, Miejskie PrzedsiÄ™biorstwo Komunikacyjne – 8,7 mln zÅ‚, ZakÅ‚ad Drogownictwa i Inżynierii – 6,9 mln zÅ‚, Miejska Arena Kultury i Sportu – 4,3 mln zÅ‚, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ – 4,2 mln zÅ‚, Aquapark Fala – 965 tys. zÅ‚, MTŁ SpóÅ‚ka Targowa – 879 tys. zÅ‚, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – 449 tys. zÅ‚, Łódzki Fundusz PorÄ™czeÅ„ Kredytowych – 24 tys. zÅ‚. 
SzeÅ›ciu prezesów miejskich spóÅ‚ek: Romuald Bosakowski (ZWiK), Zbigniew Papierski (MPK), Artur Augustyn (MPO), RadosÅ‚aw Łuczak (ŁSI), Bartosz Rola (aquapark) i PrzemysÅ‚aw Nowak (port lotniczy) zarabia miesiÄ™cznie 6-krotność Å›redniej pensji w kraju – po 20 tys. 727,48 zÅ‚ (brutto). A jedynie ZWiK i MPO nie przyniosÅ‚y strat. Pozostali prezesi spóÅ‚ek, w których miasto ma wiÄ™kszość udziaÅ‚ów, ma pensje w wysokoÅ›ci od 15 do 19 tys. zÅ‚.
Jeszcze kilka lat temu prezesi mogli liczyć jeszcze na nagrody roczne, bÄ™dÄ…ce nawet trzykrotnoÅ›ciÄ… ich miesiÄ™cznego wynagrodzenia. Jednak od kiedy prezydentem Łodzi jest Hanna Zdanowska (grudzieÅ„ 2010 r.), nagrody otrzymaÅ‚ tylko byÅ‚y już prezes GOÅš Eugeniusz Zawadzki. W 2011 r. zgarnÄ…Å‚ w sumie 81,4 tys. zÅ‚ nagród – za 2009 i 2010 r. W tym roku wpÅ‚ynÄ…Å‚ wiosek o nagrodÄ™ w wysokoÅ›ci 62 tys. zÅ‚ dla prezesa MPO Artura Augustyna – nie zostaÅ‚ jeszcze rozpatrzony.

                           
  Komentarze
» Brak komentarzy,oceń wpis jako pierwszy!

» Musisz być zalogowany zeby dodać komentarzPowiązane artykuły
Polska powinna doprowadzić do odrzucenia pakietu klimatycznego, jeÅ›li nie bÄ™dzie jego renegocjacji - uważa byÅ‚y minister Å›rodowiska, Jan Szyszko. PoseÅ‚ PiS.... Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, która prowadzi Å›ledztwo ws. nieumyÅ›lnego spowodowania Å›mierci dziecka, przesÅ‚uchaÅ‚a już wszystkich Å›wiadków w tej.... Aż trudno w taki opis uwierzyć , ale przeczytać trzeba "CzÅ‚owiek chodzi i potyka siÄ™ o pijane dzieciaki, które pewnie od póÅ‚ roku szykowaÅ‚y garderobÄ™ na.... Obraz Kazimierza Alchimowicza "Portret Józefa CheÅ‚moÅ„skiego" pochodzÄ…cy z 1913 roku zostaÅ‚ skradziony w maju 1991 r. Wówczas to dzieÅ‚o zostaÅ‚o wypożyczone....   W nowej strategii KGHM znajdÄ… siÄ™ zupeÅ‚nie nowe kierunki rozwoju koncernu. SpóÅ‚ka zamierza bowiem nie tylko koncentrować siÄ™ na wydobyciu miedzi, srebra i....